Ansvarsfraskrivelse ved brug

VPNpro.com gør sig store anstrengelser for at vedligeholde pålidelige og præcise data om alle tilbud og oplysninger på vores websted. Sørg for at tjekke den pågældende udbyder og oplysningerne på deres websted, før du foretager køb, da ikke alle tilgængelige tilbud og oplysninger vises. Brugere bør altid tjekke tilbuddene og rabatterne på udbyderens officielle websted i tillæg til de aktuelle detaljer og vilkår. Vores websted bliver kompenseret af nogle af tilbuddene på listen. Men vores redaktionelle holdninger er udelukkende vores egne og godkendes ikke af annoncørerne.

Vi kan aldrig være ansvarlige for eventuelt tab eller skader under og uden begrænsninger, indirekte eller følgeskader eller tab eller eventuelle tab eller skader, der opstår fra tage af data eller profit, som opstår på grund af eller i forbindelse med brug af dette websted.
Links på dette websted kan linke til andre websteder, som ikke kontrolleres af VPNpro.com. Vi kontroller ikke disse websteders form, indhold eller tilgængelighed. Inklusion af links medfører ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkendelse af de holdninger, der udtrykkes på dem.

Der gøres store anstrengelser for at holde webstedet kørende uden problemer. Men VPNpro.com tager ikke ansvar for og er ikke ansvarlig for det, hvis webstedet er midlertidigt utilgængeligt på grund af tekniske problemer, der ikke kontrolleres af os.